xologo 1xo888th logo3
สมัครสมาชิก
headerpc 2header mobile 2
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก
xo888th logo3
xo minjoker minpg minlava min
image allforbet minscr minpussy minimage luca min
allforbetclick allforbet min
image allforbet minscr minpussy minimage luca min

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK

 

ภาษาจีนเป็นอีกหนึ่งภาษาที่สำคัญต่อในชีวิตประจำวันในปัจจุบันอย่างยิ่ง  ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เรียนกันง่าย ๆ แต่ทุกวันนี้ก็มีนักเรียนหรือบุคคลทำงาน รวมถึงคนทำธุรกิจต่าง ๆ ที่ให้ความสนใจและศึกษาภาษาจีนกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับใครที่กำลังสนใจศึกษาภาษาจีนอยู่ วันนี้เราจะพามาทำความรู้จักการสอบ Hanyu shuiping kaoshi หรือที่เรียกกันติดปากก็คือ (HSK) และ Hanyu shuiping kouyu kaoshi หรือ (HSKK) ที่จะเป็นตัววัดทักษะระดับความรู้ภาษาจีนของตัวเองอีกด้วย แต่ละระดับต่างกันอย่างไร ประโยชน์ของการสอบคืออะไรบ้าง ไปดูกันเลย

chinese blog hskblog

chinese blog hskblog

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK

HSK ย่อมาจาก Hanyu Shuiping Kaoshi แปลว่า การสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน เป็นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมาตรฐานสากล สำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง ดำเนินการโดย The Office of Chinese Language Council International: HANBAN ของรัฐบาลจีน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการเรียนรู้ภาษาจีนของคนทั่วโลก ผู้ที่ต้องการเรียนต่อประเทศจีนหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาจีน สามารถใช้ผลสอบ HSK เป็นหลักฐานในการสมัครเรียนและสมัครงานได้ โดยผลสอบมีอายุเพียง 2 ปีเท่านั้น

 

ประโยชน์ของการสอบ HSK

 1. ผู้ที่สอบผ่าน HSK ขั้น 3

(เทียบเท่าขั้น A ของระดับพื้นฐานและขั้น C ของระดับต้น/กลาง) สามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นสูงของประเทศจีน ในคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์แผนตะวันตกได้ รวมถึงมีสิทธิ์ที่จะสอบ HSK สาขาธุรกิจ, HSK สาขาเลขานุการ และ HSK สาขาการท่องเที่ยว

 1. ผู้ที่สอบผ่าน HSK ขั้น 6 ขึ้นไป

สามารถศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นสูงของประเทศจีนในคณะศิลปศาสตร์ คณะประวัติศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์แผนจีน

 1. ผู้ที่สอบผ่าน HSK ขั้น 9

สามารถศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นสูงของประเทศจีนในระดับปริญญาโทได้

 1. ผู้ที่ได้รับใบรับรองการสอบ HSK

ทั้งระดับพื้นฐาน ระดับต้น/กลาง และระดับสูงนั้นเวลาศึกษาต่อในประเทศจีน สามารถได้รับการยกเว้นเรียนวิชาภาษาจีนในระดับที่สอบผ่านได้ และยังสามารถใช้ใบรับรองนี้รับรองมาตรฐานความรู้ภาษาจีนเวลาสมัครงานได้ทั่วโลกอีกด้วย

ระดับการสอบ

ข้อเขียนแบ่งออกเป็น 9 ระดับ

HSK ระดับ 1

 • เข้าใจคำศัพท์และประโยคง่ายๆ
 • รู้คำศัพท์ประมาณ 150 คำ
 • ค่าสมัครสอบ 500 บาท
 • ระยะเวลาในการสอบ 40 นาที
 • ข้อสอบมีจำนวน 40 ข้อแบ่งเป็นฟังเข้าใจ 20 ข้อและอ่านเข้าใจ 20 ข้อ
 • คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนนต้องได้คะแนนรวม 120 ขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่าน

 

HSK ระดับ 2

 • ใช้ประโยคภาษาจีนง่ายๆสื่อสารในชีวิตประจำวันได้บ้าง
 • รู้คำศัพท์ประมาณ 300 คำ
 • ค่าสมัครสอบ 700 บาท
 • ระยะเวลาในการสอบ 55 นาที
 • ข้อสอบมีจำนวน 60 ข้อแบ่งเป็นฟังเข้าใจ 35 ข้อและอ่านเข้าใจ 25 ข้อ
 • คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนนต้องได้คะแนนรวม 120 ขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่าน

 

HSK ระดับ 3

 • ใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจำวันการเรียนการทำงานได้
 • รู้คำศัพท์ประมาณ 600 คำ
 • ค่าสมัครสอบ 900 บาท
 • ระยะเวลาในการสอบ 90 นาที
 • ข้อสอบมีจำนวน 80 ข้อแบ่งเป็นฟังเข้าใจ 40 ข้ออ่านเข้าใจ 30 ข้อและการเขียน 10 ข้อ
 • คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนนต้องได้คะแนนรวม 180 ขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่าน

 

HSK ระดับ 4

 • สามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้เป็นอย่างดี
 • รู้คำศัพท์ประมาณ 1,200 คำ
 • ค่าสมัครสอบ 1,200 บาท
 • ระยะเวลาในการสอบ 105 นาที
 • ข้อสอบมีจำนวน 100 ข้อแบ่งเป็นฟังเข้าใจ 45 ข้ออ่านเข้าใจ 40 ข้อและการเขียน 15 ข้อ
 • คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนนต้องได้คะแนนรวม 180 ขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่าน

 

HSK ระดับ 5

 • ใช้ภาษาจีนในการอ่านนิตยสารหนังสือพิมพ์ดูรายการโทรทัศน์ของประเทศจีนเข้าใจกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนได้
 • รู้คำศัพท์ประมาณ 2,500 คำ
 • ค่าสมัครสอบ 1,600 บาท
 • ระยะเวลาในการสอบ 125 นาที
 • ข้อสอบมีจำนวน 100 ข้อแบ่งเป็นฟังเข้าใจ 45 ข้ออ่านเข้าใจ 45 ข้อและการเขียน 10 ข้อ
 • คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนนต้องได้คะแนนรวม 180 ขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่าน

 

HSK ระดับ 6

 • เข้าใจข่าวภาษาจีนในระดับยากทั้งการฟังและอ่านใช้ภาษาจีนถ่ายทอดความคิด/ความรู้สึกได้ทั้งการพูดและการเขียน
 • รู้คำศัพท์ประมาณ 5,000 คำ
 • ค่าสมัครสอบ 2,000 บาท
 • ระยะเวลาในการสอบ 140 นาที
 • ข้อสอบมีจำนวน 101 ข้อแบ่งเป็นฟังเข้าใจ 50 ข้ออ่านเข้าใจ 50 ข้อและการเขียน 1 ข้อ
 • คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนนต้องได้คะแนนรวม 180 ขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่าน

 

HSK ระดับ 7 -9

 • คำศัพท์ 11,092 คำ
 • อักษรจีน 3,000 ตัวอักษร
 • ไวยากรณ์ 572 รูป1,110 เสียง

 

1200 x 650 จะสอบ pat 7.4 หรือ hsk ระดับ 5 เตรียมความพร้อมก่อนสอบดีพอหรือยัง

การพูดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ

HSK การพูด (ระดับต้น)

 • ค่าสมัครสอบ 500 บาท
 • ระยะเวลาในการสอบ 20 นาที

 

HSK การพูด (ระดับกลาง)

 • ค่าสมัครสอบ 700 บาท
 • ระยะเวลาในการสอบ 23 นาที

 

HSK การพูด (ระดับสูง)

 • ค่าสมัครสอบ 800 บาท
 • ระยะเวลาในการสอบ 25 นาที

 

ถึงแม้ว่าการปรับเปลี่ยนระดับภาษาจีน HSK ใหม่ในเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2021 นี้จะค่อนข้างยากขึ้นมาก ศัพท์และไวยากกรณ์เยอะขึ้นกว่าเดิม แต่เพียงแค่เราหมั่นฝึกฝน ขยันหมั่นเพรียร และตั้งใจทำข้อสอบ ต่อให้ยากแค่ไหน เราก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้ และการสอบHSKคือใบเบิกทางต้น ๆ ในการเรียนที่ประเทศจีน อีกทั้งยังสามทรถใช้เป็นตัวรับประกันความสามารถของเราเมื่อต้องการที่จะยื่นเรื่องสมัครงานได้อีกด้วย ดังนั้นหากใครที่กำลังวางแผนจะไปเรียนที่ประเทศจีนหรือหาที่สมัครงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาจีนแล้ว ควรที่จะสอบเป็นอย่างมาก เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับมากยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : สล็อตออนไลน์ HSK คืออะไร ทำไมอยากไปเรียนต่อต้องสอบ HSK slotxo888 จะสอบ PAT 7.4 หรือ HSK ระดับ 5 เตรียมความพร้อมก่อนสอบดีพอหรือยัง ทดลองเล่นสล็อต

 

#Relative Post โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line Icon
image4

Slotxo สล็อตออนไลน์

หากพูดถึงเกมส์สล็อตสุดฮิตสุดปังในปัจจุบัน มั่นใจเลยว่าท่านคงไม่ อยากพลาดเกมส์ของ Slotxo ที่ซึ่งเป็นเกมส์ในหมวดหมู่คาสิโนออนไลน์ที่ได้รับ ความนิยมอย่างมากในตอนนี้ เพราะ Slotxo เป็นเกมส์ที่สามารถสร้างรายได้และ ผลตอบแทนให้กับผู้เล่นได้เป็นจํานวนมาก ทําให้เหล่านักพนันจึงนิยมเล่นกันนักหนาและ เกมส์สล็อตออนไลน์ สล็อตxo บนเว็บไซต์ XO888th เป็นเกมส์คาสิโน ที่ดีที่สุด ปลอดภัยและมั่นคงที่สุด รับรองได้ว่าทุกท่านที่ตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมา ชิก เป็นลูกค้าคนพิเศษนั้นจะไม่ผิดหวังกับประสบการณ์การเล่นเกมส์สุดหรรษานี้ อย่างเป็นแน่ เว็บไซต์ของเรานั้นมีการแจกเครดิตฟรี ฟรีโบนัส และเจ็คพ็อตแตก เยอะที่สุด ดูได้จากรีวิวสลิปการโอนอย่างมากมายเหลือล้นนี้ในเพจเรา หากคุณ สนใจจะมาเป็นสมาชิกก็สามารถสมัครมาเล่นได้ที่ Slothxoth รับรองเล่นยังไงก็ รวยทั้งนั้น เลนยังไงก็มีสิทธิจะเป็นเศรษฐีไดทุกทาง ด้วยความที่เกมส์สล็อตเป็น เกมส์ที่เล่นง่ายไม่น่าเบื่อ สามารถเล่นเพื่อคลายเครียดได้แตได้เงินจริง! รู้อย่างนี้ แล้ว อย่ามัวแต่รอช้า สมัครเข้าร่วมเล่นเกมส์ได้เลยเพียงแคไม่ถึง 2 นาที ก็สามารถลุ้นเป็นเศรษฐีคนใหม่ได้แล้วจ้า
image4
xo888th logo3
XO888TH คือตัวแทนอย่างเป็นทางการของประเทศไทยที่ให้บริการสมัครสมาชิก ฝาก ถอน สล็อตออนไลนรวดเร็ว ปลอดภัย พนร้อมทีมงานคุณภาพตลอด 24 ชั่วโมง การันตี สมาชิกกว่า 10,000 ไอดี ที่ไว้วางใจให้เรารับใช้บริการด้วยระบบ สมัครสมาชิก ฝาก ถอน อัตโนมัติ
register mobile
xo stiky 2 minc2ac lic2ac fb
Copyright © 2021 Supported by
cross